Uncategorized Друго 

30 на сто ръст в приходите от групажни услуги по линията София–Атина отчита Гопет Транс за 2020 г.

Гопет Транс обяви ръст от 30% на приходите си от групажни услуги (LTL доставки) по линията София–Атина за 2020 г. спрямо 2019 г. С това компанията затвърждава стабилната тенденция на увеличаване на приходите си от този вид услуга през последните 4 години. За сравнение, през 2019-а спрямо предходната година ръстът е 10 на сто, за 2018 г. е 37%, а за 2017 г. – 31 на сто.

„За разлика от комплектните товари (Full Truck Load, FTL), търсенето на доставки на частични товари (Less than Truck Load) отбелязва значителен ръст през последната година, а важен фактор за тази тенденция са променените бизнес условия в резултат на световната пандемия“, отбелязва Милен Барабунов, мениджър „Транспорт” за България и Гърция в Гопет Транс. „И макар че интересът към този тип товари се увеличи с влизането на страната ни в Европейския съюз, днес тенденцията е още по-силно изразена“, допълва той.

Факторите, определящи ръста на LTL пазара
LTL пратките се характеризират с по-малък обем и тегло и се групират в различни товарителни единици, заемащи обем, по-малък от целия обем на камиона (FTL). „За разлика от FTL товарите, където може да се постигне по-лесно и приблизително точно годишно планиране с по-малки разлики, както и постоянни годишни маршрути, при планирането на LTL пратките трябва да се вземат предвид повече фактори и компоненти за решаване на транспортната задача – обяснява Милен Барабунов. – Ако трябва обаче да сегментираме клиенти, които генерират само FTL, а други – само LTL, това е много трудна, да не кажа невъзможна задача, тъй като и ние, както и клиентите, работим в една несигурна и динамична среда, в която сме принудени да бъдем гъвкави и да се приспособяваме към конюнктурата на търсенето и предлагането.“

Текущата пандемична криза реално кара дори големите производители да започнат активно да предлагат своите продукти директно на крайните клиенти и да работят освен на B2B пазара (бизнес към бизнес), така и на B2C пазара (бизнес към краен клиент). Като важен фактор за ръста на LTL доставките експертът определя силното развитие на онлайн търговията и масовото навлизане на бизнеса на B2C пазара благодарение на онлайн платформите за продажби. “През последните две години спечелихме доста клиенти с онлайн магазини и електронна търговия”, акцентира Милен Барабунов.

От друга страна, изпълнението на по-малки поръчки, в съчетание с факта, че редица компании не разполагат с големи складови площи, увеличава значително търсенето и използването на услуги за групажен транспорт. „Сред клиентите на Гопет Транс в областта на LTL доставките могат да се посочат освен малките компании, които продължават да работят успешно в условията на криза, така и големи производители, които разширяват своите пазари директно към крайния клиент чрез своите онлайн платформи. Дори големи компании – в сектора на бялата техника, мебелното производство, хранителните вериги и други – които товарят на годишна база огромни обеми с цели камиони, се възползват от възможностите за LTL доставки. Заедно с това наблюдаваме промяна в бизнеса на редица наши по-малки клиенти. От LTL доставки веднъж на две-три седмици, те вече заявяват по няколко доставки седмично, което ясно показва, че бизнесът им търпи силно развитие. За тези клиенти ние предлагаме опции за доставки и до външни пазари и оказваме пълна подкрепа – коментира Милен Барабунов. – Определено не подбираме клиентите си според това, дали са големи, или малки компании, нито според това, дали ни възлагат LTL доставки често или рядко. За нас всеки клиент е важен и ценен.“

Увеличаването на LTL доставките както на международно, така на местно ниво, предизвиква интереса на редица логистични компании и в резултат много от тях вече включват активно групажните услуги (доставките на малки товари) в своето портфолио. Това, което отличава Гопет Транс на този пазар обаче, е гъвкавостта, високото качество на услугата и разбирането в детайли на бизнеса на клиента с неговите особености и нужди. „Поради липса на складови площи често поръчката се прави в последния момент. За такива клиенти предлагаме гъвкаво решение – бърза доставка в рамките на няколко дни до вратата на крайния получател. Основно наше предимство е, че реагираме в рамките на предизвестие от клиента от само 24 часа, което е много важно за него. Предоставяме на клиентите ни кратко време на реакция и правим това на конкурентна цена“, допълва Милен Барабунов.

Гопет Транс предлага LTL доставки както до врата, така и до склад или до склад и врата (пратката престоява в склада с отложена доставка). “Много често клиентите не желаят да мислят за логистичните услуги и очакват ние да им предложим подходящ за техните нужди вариант. Затова се стремим да осигурим такава услуга, която да не ги ангажира с нейното изпълнение – услугата се изпълнява от нас по зададени от клиента параметри“, уточнява експертът.

Спечелването на доверието на клиентите е също важен фактор за високото качество на предлаганата услуга. Сериозно конкурентно предимство, което в Гопет Транс изграждат от години, е именно това доверие и разбирането на бизнеса на клиентите, а понякога дори изпреварване на техните нужди и решения. Гъвкавостта, бързата реакция, предлагането на оптимална цена, значителното скъсяване на сроковете за реакция и доставка и задълбоченото познание за стоките на клиента и техните специфики – за товарене, разтоварване, укрепване на стоката, изисквания за транспортните средства, както и предлагането на най-подходящото решение, са сред ключовите фактори за успеха на Гопет Транс в областта на LTL доставките, непрекъснато растящия брой клиенти и постигането на високи финансови резултати. И макар че името на Гопет Транс често се асоциира с палетни поръчки, групажните пратки добиват все по-важно място в портфолиото на транспортната компания.

Визията „Балкански групажен коридор“
Гопет Транс извършва LTL доставки във всяка точка на България, като предлага и фиксирана цена, която не зависи от времето на доставката. Услугата се предлага също за Гърция и Румъния по линията София–Атина и София–Букурещ. „Групажната линия София–Атина до наш склад стартира през 2014 г. От тогава вдигнахме постепенно обемите от пратки и днес предлагаме ежедневни курсове на групажни камиони от София за Атина и обратно“, коментира Милен Барабунов. При първоначалното си създаване групажната линия София–Атина обслужва пратки по график с два камиона два пъти седмично (в понеделник и четвъртък), като капацитетът на камионите е запълнен до 20–30 процента. Днес, в рамките на една седмица, Гопет Транс изпраща по график между 12 и 15 камиона само до Атина. Въпреки затворените граници, по време на пандемията компанията увеличи броя на камионите по трасетата, с което запази честотата на доставките си.

От близо година Гопет Транс развива активно и групажната линия София–Букурещ, като целта е към нея да се пренесе добрият опит, натрупан от гръцката линия. Компанията предвижда да обедини всичките си транспортни коридори на Балканите, създавайки по този начин свой “Балкански групажен коридор”. „Идеята ни е да обединим нашите групажни коридори на Балканите, които впоследствие да бъдат свързани с наличните ни линии в Западна Европа – между България и Италия, както и между Германия, Бенелюкс и България. Предстои също така стартиране на групажни линии с Турция, Сърбия и други балкански дестинации – споделя Милен Барабунов. – Съдейки по ръста на пратките, смятаме, че след разширяване на мрежата на Балканите, можем да постигнем значителен ръст в LTL доставките не само като обем, но и като приходи.“

Всички пратки за и от Европа минават през логистичния склад на Гопет Транс в София, а предлагането на конкурентни решения и спечелването на все повече клиенти в сектора на онлайн платформите е пътят за достигане на поставените цели.

Сигурност на LTL доставките на Гопет Транс
Гопет Транс подсигурява безопасността на товарите чрез проверка на състоянието на стоката в цялата верига на доставката. Такава се осигурява първоначално чрез складовата система посредством заприходяване на стоката при вход в склада чрез бар код четци и проверка при изход, чрез сравняване етикетите на стоката с въведените в складовата система данни. Следва проверка на състоянието на стоките от страна на шофьорите в самото превозно средство, както и последващ контрол в склада за претоварване. Допълнително се осъществява проследяване чрез GPS система, с каквато са оборудвани всички камиони на Гопет Транс, както и физически контрол по телефона три пъти дневно.

От 2020 г. компанията работи с нова ERP система, която е специално адаптирана към спецификата на бизнеса на Гопет Транс и обединява всичките звена на компанията. Очаква се съвсем скоро да стане възможно клиентите също да проследяват статуса на пратките си чрез онлайн платформи, свързани с ERP системата на Гопет Транс. В допълнение, компанията разполага със специална регистрация в световна онлайн платформа, което позволява 24-часова проследимост на камионите както от страна на екипа на Гопет Транс, така и от страна на клиента.

„Обръщаме специално внимание и на нашите партньори подизпълнители – превозвачи и складове – обяснява Милен Барабунов. – Изискваме от тях да отговарят на определени критерии и правим одит на годишна база дали се спазват правилата за работа на Гопет Транс.“

„Групажният транспорт има ключова роля в логистичния бизнес и възможността за доставка на стоки, по-малки от комплектните, става все по-интересна за различни компании в сектора, които включват LTL услугите в портфолиото си. Във висококонкурентната среда, в която се развива нашият бизнес, най-важно е коя компания ще предложи по-качествено логистично решение при оптимална цена и следователно ще спечели доверието на клиентите, от една страна, и ще постигне по-добри резултати, от друга. Това са и основните цели, които ние в Гопет Транс си поставяме“, казва в заключение Милен Барабунов.

Related posts

Leave a Comment