Биогаз инсталации при домашни условия

Биогазовите съоръжения могат да се ползват и като пречиствателни. С монтирането на биогаз инсталации на ферма, завод или комбинат, не само се премахват отпадъците, но се получава и суровина за електроенергия и отопление.
Процесът на производство на биогаз в домашни условия е доста трудоемък. За това помислете ще ви стигат ли силите за тази задача. Биогаз инсталациите икономисват пари за отопление и електроенергия.
За производството на биогаз е нужна инсталация, която мoже да се направи от стари и ненужни вещи. От голяма метална тенджера може да се направи реактор за бъдещата инсталация. Оптималната форма е цилиндричната.
Основните изисквания за бъдещия реактор са:
– водо- и херметически непропусклив; Смесването на въздух и газ при ферментацията е опасно. Реакторът може да се пукне, или в най-лошия случай, да експлодира. За това е необходимо да се осигури херметично затваряне на капака към корпуса.
– достатъчна топлоизолация;
– надеждност; По време на реaкцията, при която се произвежда биогаз, се отделят големи количества газове. Налягането може да си направи лоша шега с реактора и той да експлодира.
За да не експлодира реактора се препоръчва да се прикрепи към него с кабели противотежест.

В мазето ( специален изкоп ) се монтира херметическия резервоар, който изпълнява функцията на реактор. В него са вкарани органичните отпадъци. При тази инсталация задължително трябва да има отвод за газа.
На вас ви остава да чакате кога микроорганизмите ще си свършат работата. След това вие получавате биогаз. Отпадъците от производството могат да се ползват като отлични торове.
След като микроорганизмите са преработели суровината, то те трябва да се изхвърлят. Това се прави през специален отвор. Ферментиралата маса временно се настанява в контейнер, равен по обем с реактора.
За самостоятелно производство на биогаз се препоръча монтирането на биогаз инсталациите да се придържа към следния ред:
– изберете място за монтиране на бъдещия реактор, а така също да се знае ежедневното количество отпадъци, за да се определи обема на реактора;
– направете монтажа на товаро-разтоварните тръби и подгответе изкопа ( мястото)
за монтиране на биогаз инсталациите;
– монтирайте контейнера за отпадъците от производството на биогаз и газоотводна тръба;
– поставете капак а отвора,който ще се ползва за обслужване и ремонт на реактора;
– проверете реактора за херметичност и топлоизолация.

Най-добре е да се направят стените на реактора от бетон, защото те са херметически затворени и сигурни.
Изграждайки биогаз инсталации, помнете и спазвайте правилата за техниката на безопасност.
Източник: Професионална техника: voinishki.com

Related posts

Leave a Comment