Друго 

Как да повишим квалификацията си чрез фирмени обучения?

 

Традиционната идея, че ние първо ходим на училище, след това евентуално в университет и после процесът на учене приключва и започваме да работим, днес вече е отживелица. Истината е, че човек научава нови неща през целия си живот, а нуждата от нови знания и умения увеличава възможностите му в дадена област. Получаването им може да го превърне в много по-висококвалифициран кадър, както и да повиши неговата конкурентоспособност на пазара на труда. Затова и обучението през целия живот е една от най-актуалните тенденции в сферата на образованието.

За да запази и същевременно да подобри работните умения на своя служител или работник, всяка фирма, която има възможност, е добре да предостави на доверените си хора обучения, които да надградят досегашните им умения. Една от най-често срещаните области са фирмени обучения по чужди езици, тъй като наличието на познания по език, различен от майчиния, би било от полза за фирмените международни отношения и за редица дейности, характерни за дадена фирма.

Компаниите, които държат техните служители да поддържат висок стандарт на знания и умения, могат да им предоставят фирмени обучения по чужди езици, с помощта на езикови школи. Един такъв партньор, разполагащ с опитен екип от професионалисти, на които можете да се доверите, е езикова школа „Омега“. Можете да изберете присъствено на място в школата или във вашия офис. Чуждите езици, които предлага езикова школа „Омега“ са английски, немски, френски, испански, италиански и руски език. Курсовете могат да бъдат групови или индивидуални, а изучаваният материал да е изцяло съобразен с нивото и потребностите на екипа, в зависимост от областта на работа на компанията.

Езикова школа „Омега“ предлага фирмени обучения по чужди езици, включително основни нива по Европейска езикова рамка и специализирана подготовка – бизнес, разговорно или подготовка за сертификат. Курсовете са съобразени със спецификата на дейността на фирмата. Ще получите безплатен тест с методолог за всеки служител, за да се определи нивото на владеенето на съответния чужд език. Предлагат се гъвкави програми, които да се впишат лесно в работния цикъл на фирмата.

Можете да изберете фирмените обучения по чужди езици да бъдат групово на място във фирмата, групово в учебните зали на школата и индивидуално в учебните зали на школата. Ако предпочитате групово на място във фирмат, работодателят може да заяви удобните за него и за екипа дни и часове за курса, на база на които ще бъде изготвен график за провеждането на занятията. По този начин не се нарушава работният ритъм.

Часовете могат да са съобразени с вътрешни мероприятия и външни фактори, които са предварително уговорени с езиковата школа. Ако изберете обучението да се проведе групово в учебните зали на школата, графикът ще бъде съобразен с изискванията на предприятието и да бъде предварително одобрен и фиксиран, преди старта на курса. Този тип обучение е най-подходящо за компании, които не разполагат със собствени учебни зали. Третият вариант – индивидуално обучение в учебните зали на школата е подходящо, в случаите, когато работодателят желае да предостави на свой служител възможността за повишаване на езиковата компетентност. То ще бъде изцяло съобразено с нуждите и изискванията на фирмата.

Фирмените обучения по чужди езици са от важно значение за компании, които са фокусирани в усъвършенстването на служителите си. Това важи в най-голяма степен за работещите в търговски отдел, където хората са в пряка връзка с клиенти – понякога от цял свят, както и отдел човешки ресурси. В него се отговаря за качествения подбор на фирмения персонал и е необходимо служителите да са добре подготвени, включително откъм езикова компетентност, за да се подбира правилния екип. Друг отдел, заслужаващ специално внимание е отдел връзки с обществеността, където за изграждане на висок корпоративен имидж е необходимо служителите, които са позиционирани с поглед към международния пазар, да боравят свободно с повече от един чужд език. Важно място в състава на една фирма заема и техническият отдел, където продукцията, която се предлага, освен от реклама има нужда и от презентация на високо професионално и езиково ниво. За целта служителите от този отдел също е необходимо да владеят свободно освен родния си език и повече от един чужд език, особено в зависимост от международния пазар, в който може да оперира дадената фирма.

Размерът на бизнеса няма значения, важно е отношението към служителите и грижата за повишаването на тяхната квалификация, за да може и компанията да предложи на пазара продукт или услуга с най-доброто възможно качество.

 

Related posts

Leave a Comment